Kantatie 66 varressa, Siikakankaalla sijaitseva mäntyvaltainen tila.   Kantatieltä lähtee lisäksi metsätie, joka päättyy lähelle tilan takaosaa.  Puumäärä noin 1172m3.  Tilan metsät ovat muuten pääosin hyvin hoidettuja, mutta viimeisten hakkuiden jälkeen olisi uudistamistöitä tehtävänä noin 6,5 hehtaarin alalla.  Em. uudistusaloilla on mäntyjä siemenpuina, mutta maanmuokkaus luontaista uudistamista varten on suorittamatta.   Hintapyyntö: 50.000 euroa / kirjalliset tarjoukset viimeistään 1.11.2019

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite olemassa olevaan metsätiehen sekä lastauspaikka metsätien risteyksessä, kantatie 66 varressa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole