Ruoveden keskustan tuntumassa, Kautussa, metsätilojen kokonaisuus, jonka yhteispinta-ala on noin 14,4 ha. Se muodostuu kahdesta rekisteritilasta ja yhdestä määräalasta.
Tila on hyvä ja runsaspuustoinen.
Kantatie 66 länsipuolelle kuljetaan sen pohjoisrajaa pitkin menvää polannetta.
Kiinteistöt 702-405-1-73 RANTAKAUTTU 2 ja 702-417-5-3 RANTAKAUTTU myydään kokonaisena,
sekä kiinteistöstä 702-405-1-79 RANTAKAUTTU kahdesta itsenäisestä palstasta muodostuva 8,325 hehtaaria. 
 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osalla tilan aluetta on voimassa oleva yleiskaava. Kiinteistön Kautunharjun itälaita merkityy rantakaavassa merkinnällä MU/s. Kaavakartta ja merkintä liitteissä. Listätietoja antaa kaavoituksesta Ruoveden kunta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö ei rajaudu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Tierasitteita, lähinnä palstan kohteen itäpäässä. Huom., oheisten kiinteistörekisteriotteiden rasitteista osa koskee myyjälle jäävää rantapalstaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohden myydään kaikista kiinnityksistä, rasituksista ja panttisitoumuksista vapaana.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Idästä kulku Kautuntieltä ja 66-tien lännen puoleisille palstoille pohjoisrajaa kulkevaa polannetta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin vesialueisiin, Kautun ja Aution vedet.