Ruoveden Visuvedellä, Jokelantien varressa metsätila joka rajoittuu rantaan ja Myllykosken jokivarteen.
Tässä on hyvä, kehitysluokkajakaumaltaan vaihteleva metsä. Tilalla on uudistuskypsää metsää noin 1100 m3.
Tilalla on yksi uudistamaton avohakkuualue 1,4 ha, johon seuraa uudistamisvelvoite (uudistamiskulut työt teettäen n. 1800 €+alv).
Tiallle on hyvät kulkuyhteydet. 
Tilalla sijaitsee tien varressa yksi heikkokuntoinen lato, joka myydään purkukuntoisena.
Lisäksi naapurikiinteistön kaksi talousrakennnusta sijaitsevat tämän tilan maalla, rajan tuntumasssa. Rannassa on luultavasti vesijättömaata.

Tästä hyvä metsä vaikka ensimmäiseksi tilaksi. Tässä pääsee tekemään puukauppaa, uudistamistöitä ym. metsätöitä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Osalla kiinteistön aluetta on rantayleiskaava. Kaavan alla oleva alue on merkitty kaavassa merkinnällä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue)

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaavassa ei ole osoitettu kiinteistölle rakennuspaikkoja

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteessa mainittujen rasitteiden lisäksi tilan halki kulkee hiljattain kaivetut vesijohtolinja ja maakaapeli. Niiden kartat liitteenä

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistö myydään kaikista kiinnityksistä ja rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Jokelantietä, tiemaksu 54,60 € (2019).

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet Visuveden osakaskunnan vesialueisiin ja maa-alueisiin. Ks. kiinteistörekisteriote.