Saarijärvi 25,49 ha. Puusto n. 3740 m3. Tilan pinta-alasta n. 94 % kasvatusmetsiä. Uudistuskypsää metsää 1,2 ha. Kasvatusmetsissä harvennuskohteita, jotka vaativat ennakkoraivauksen. Maapohjista (OMT) lehtomaista kangasta n. 6,9 ha, (MT) tuoretta kangasta n. 13,3 ha ja (VT) kuivahkoa kangasta n. 2,8 ha. Nykypuuston vuotuinen kasvu n. 6,9 m3/ha/v. Hyvät tieyhteydet.

Tilalla on sähköliittymä ja vanhoja käyttökelvottomia 1950-luvulla alkuperin valmistuneita rakennuksia ja rakennelmia. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 5.11.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote 23.9.2019

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohde myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kuusirinteen yksityistiellä ja Vuosjoen metsätiellä.

Osuus yhteisiin Ei ole
Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta