Saarijärvi Hännilä 4,4 ha. Puusto n. 290 m3. Taimikkovaltainen tila, hoidetut taimikot. Varttunutta kasvatusmetsää 1,3 ha, jossa tehtävissä väljennyshakkuu. Maapohjat pääosin MT (tuoretta kangasta tai vastaavaa suota). Tilan eteläinen palsta asfalttintien varressa. Palsta rajoittuu itäosassa vesijättöön. Osuus Venevalkamaan Säynätsaaressa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 19.6.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Saarijärven kaupungin PIENVESISTÖJEN rantaosayleiskaava työn alla. Lisätietoja kaavan valmistumisesta saa Saarijärven kaupungilta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rantaosayleiskaava tekeillä. Tila rajoittuu vesijättöön. ks. liite mahdollisuudesta vesijätön lunastamiseksi.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ja maantien suoja-alue. ks. kiinteistörekisteriote 24.5.2019.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 729-401-876-1 Hännilän lohkokunta 2) Yhteinen maa-alue 729-401-878-2 Venepaikka 3) Yhteinen maa-alue 729-401-878-8 Venevalkama Säynätsaaressa 4) Yhteinen maa-alue 729-401-878-12 Hiekkamaa 5) Yhteinen maa-alue 729-401-878-13 Venepaikka hakarannalla 6) Yhteinen maa-alue 729-401-878-14 Venepaikka taipaleenrannalla 7) Yhteinen maa-alue 729-401-878-18 Venepaikka