SAARIJÄRVI Saarijärvi 30,66 ha. Puusto n. 3350 m3. Mäntyvaltaisia kasvatusmetsiä n. 73 % pinta-alasta. Taimikot ja kasvatusmetsät pääosin hoidettuja. Maapohjista VT (kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota n. 21,5 ha ja Mt (tuoretta kangasta tai vastaavaa suota n. 9,1 ha). Tilan vuotuinen kasvu n. 4,2 m3/ha /v. Puuston kasvua voi tarvittaessa lisätä tuhkalannoituksin. Tila rajoittuu itärajalla asfalttitiehen, johon on metsäliittymä. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Tierasitteet 2) Puutavaran varastointi (15 m lev. varastoalue Kannonkosken tien varressa.) 3) Maantien suoja-alue

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 729-408-878-6 Mutapalsta 2) Yhteinen vesialue 729-876-3-1 Saarijärven osakaskunta