Metsätila 26,1 ha Saarijärven Pylkönmäellä. Puusto n.3600 m3. Metsät pääosin varttunutta kasvatusmetsää, jotka ovat harvennushakkuun tarpeessa. Uudisuskypsää metsää n. 6,7 ha. Tila rajoittuu itärajaltaan Moksinjokeen, jossa esiintyy harvinainen Saarijärven reitin taimenen alkuperäiskanta. Tilalla on yleiskaavaan merkitty yksi lomarakennuspaikka (RA).

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 24.5.2018 klo 15.00 mennessä.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaavaan merkitty yksi rakentamaton loma-asuntojen rakennuspaikka (RA/1). Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten kokonaislukumäärä saa olla korkeintaan viisi. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 200 m2. Osalla tilan itäosaa kaavamerkintä (M, maa-ja metsätalousvaltaista aluetta.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yksi loma-asuntojen rakennuspaikka. ks. kaavakarttaote ja kaavamerkinnät seloste.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1)Tieoikeus: oikeutettu 729-413-4-19, rasitettu 729-413-4-42 2)Tieoikeus / lev. 3 m: oikeutetut 729-413-4-18 ja 729-413-4-2, rasitetut 729-413-4-2 ja 729-413-4-19.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pylkkäänmäen yksityistiellä. Yksityistielle määrätään vuosittain tieyksikkömaksu, jota ei peritty viime vuonna.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 729-413-876-1 Paajalan lohkokunta.