Saarijärvi Patama-aho 38,0 ha. Puusto n.4240 m3. Varttunutta kasvatusmetsää n. 45 % pinta-alasta. Taimikoita n. 10 % pinta-alasta. Puuston kasvu n. 4,6 m3/ha/vuosi. Hyvät tieyhteydet.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 18.12.2018 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Ei kaavanmukaista rantarakennusoikeutta. Kaavamerkintä (M) maa- ja metsätalousvaltainen alue. ks. kaavakartta ja kaavaseloste

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. ks kiinteistörekisteriote 9.11.2018

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohde myydään kiinnityksestä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Patama-ahon yksityistiellä. Tieyksikkömaksu n. 100 €.

Osuus yhteisiin Ei ole