Taimikkovaltainen hyvä puuhapalsta rehevällä maapohjalla.

Saarijärvellä Tarvaalassa Oksalantien varteen rajoittuva 8,6 hehtaarin metsätilan maapohjat ovat ravinteikkaat. Maapohjat ovat vähintään tuoretta kangasta (7,1 ha) tai sitä ravinteikkaampaa lehtomaista kangasta (1,5 ha).

Tilan pinta-alasta noin 60 % on hyviä varttuneita kuusen taimikoita, jotka taimikonhoidon ja varhaisperkauksen tarpeessa. Loput pinta-alasta noin 40 % on noin 30-40 vuotiaita kasvatusmetsiä. Näistä kuviolla 6 ja 9 (0,4 ha) olisi ensiharvennus ajankohtainen. Puuston kasvu tilalla on noin 5,4 m3/ha/v.

Tilan tieoikeus ja -yhteys ovat kunnossa.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 26.6.2019 klo. 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Oksalan ykistyistie (ks. kiinteistörekisteriote ja kiinteistön karttaote).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vuotuinen tiemaksu noin 29 €/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 729-876-3-1 Saarijärven osakaskunta (ks. kiinteistörekisteriote).