Saarijärvi Suljetunmäki 2,2 ha. Puusto n. 570 m3. Pieni metsäpalsta, joka kokonaisuudessaan uudistuskypsää metsää. Maapohjat pääosin (MT) tuoretta kangasta tai vastaavaa suota. Syrjäinen sijainti keskellä hyviä metsästysalueita.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 3.10.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteessa ei merkintää tieoikeuksista. Tila lohkottu v. 1922, jolloin uusia rasitteita ei ole perustettu ja toimituskarttaan ei ole merkitty tietä tulevaksi Sikasuon tilalle. Virallisen kulkuoikeuden ja tierasitteen perustamiseksi voi hakea yksityistieoikeutta. Lisätietoja tietoimituksesta ja sen kustannuksista saa maamittauslaitoksesta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 729-407-876-2 Pyhähäkin jakokunta 2) Yhteinen maa-alue 729-407-878-14 Myllypaikka 3) Yhteinen maa-alue 729-4047-878-15 Savenottopaikka