Saarijärvi Vihanninjoki 1,4 ha. Puusto n. 230 m3. Rehevät maapohjat (Omt). Vanhaa osittain metsittynyttä vajaatuottoista peltoa n. 1,1 ha, uudistuskypsää metsää n. 0,3 ha. Palsta rajoittuu tiehen. Tilalla vanhoja tuhoutuneita rakennusten ja rakenteiden jäänteitä.

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 2.10.2019 klo 15.00 mennessä.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasiteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

ks. kiinteistörekisteriote 21.8.2019. Mahdollisen tieyksikkömaksun määrä ei tiedossa.

Osuus yhteisiin Ei ole