Saarijärvi Pylkönmäki (Alakylä) määräala noin13.6 ha. Puusto n. 590 m3.Taimikkovaltainen kohde. Nuoria taimikoita n. 66 % pinta-alasta.  Uudistuskypsää metsää n. 0,7 ha.  Maapohjat tuoretta (Mt) ja lehtomaista kangasta(Omt). Hyvät tieyhteydet. 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 18.12.2018 klo 15.00 mennessä. 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräalalle annetaan osuudet yhteisiin seuraavasti: Määräala saa pinta-alansa mukaisen osuuden Yhteiseen vesialueeseen 729-876-1-1 Vanha-Mulikan lohkokunta.