Saarijärvi Kukko 11,55 ha. Puusto n. 970 m3. Mäntyvaltaiset metsät. Kasvatusmetsiä n. 61 % pinta-alasta. Heti hakattavissa olevaa puustoa. Taimikoissa raivaustarvetta. Maapohjista (VT) kuivahkoa kangasta tai vastaavaa suota n. 6,7 ha ja (MT) tuoretta kangasta tai vastaavaa suota n. 4,7 ha. Tie palstalle. Alueella hyvät metsästymaastot.

 

Kohde myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset 28.5.2019 klo 15.00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet ks. kiinteistörekisteriote 15.1.2019

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohde myydään kiinnityksistä vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieyksikkömaksu n. 10 € v.2018

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 729-412-876-1 Kiminki-Kukon jakokunnan vedet.