Sallan Pahkakummun kylässä 55,24ha metsätila, joka koostuu viidestä palstasta.

Tila on hyvin saavutettavissa. Yksi palsta sijaitsee Isopaloselän metsätien varrella. Muut palstat sijaitsevat samassa yhteydessä Pahkakummuntien ja Jokelantien varrella.

Tilan pinta-alasta metsämaata on noin 41ha ja kitu- ja joutomaata noin 14ha. Maapohjat ovat hyvä kasvuisia, sillä metsämaan pinta-alasta 53% on tuoretta kangasta tai vastaavaa turvemaata ja kuivahkoja kasvupaikkoja on 47% . Puustoa on 3 098m3. Puusto pääasiassa nuorissa kasvatusmetsissä, joita on 17,6ha ja varttuneissa kasvatusmetsikköissä, joita on 21ha.

Tila-arvio on tehty vuoden 2018 lopussa eli puuston määrään saa lisätä vielä kahden vuoden kasvut.

 

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään maanantaina 9.11.2020 klo 23:59

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantiensuoja-alueita ja tieoikeuksia. Katso kiinteistörekisteriote, sekä vanha rasiteluettelo (kohdat 2,3,10,11,15,17,28,30,31,33,34, 53) ja toimituskartat.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 732-414-876-1 Pahkakummun kylän vesialueet. Osuuden suuruus: 0,024600 / 1,694800. 2) Yhteinen maa-alue 732-878-1-0 Kivenottopaikka. Osuuden suuruus: 0,024600 / 3,165300.