Kolmesta metsätilasta muodostuva hieno yhtenäinen kokonaisuus. "Tuulivoimakaava"

Myynnissä 218,2 hehtaarin yhtenäinen metsäalue Salossa, Turku-Helsinki moottoritien tuntumassa. Kohde muodostuu kolmesta metsätilasta. Lähitulevaisuuden hakkuumahdollisuuksien ja arvon nousun kannalta erinomainen kehitysluokkarakenne, varttunutta kasvatusmetsää runsaasti ja kaikkia muita kehitysluokkia tasaisesti. Tilakokonaisuutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Ei hoitorästejä. Kattava ja hyväkuntoinen metsätieverkosto. Kokonaisuuden läpi kulkee myös valtion tie (Tapiolantie). Kohteesta osa sijaitsee tuulivoimavaihemaakuntakaavassa tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi merkityllä alueella. Kohde voidaan myydä myös tiloittain. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja lähde käymään metsässä. Tai kysy välittäjältä lisätietoja.

Lähtöhinta 831 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia torstaihin 29.8.2019 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kohteesta osa sijaitsee tuulivoimavaihemaakuntakaavassa tuulivoimatuotantoon soveltuvaksi merkityllä alueella. Katso linkki.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tilan Alimmainen alueella sijaitsee paikallisen metsästysseuran rakennuksia/rakennelmia kirjallisen vuokrasopimuksen nojalla. Kohdetta rasittaa 29.6.2020 asti valtion kanssa tehty vuokrasopimus (soranottoalue, josta soranotto valtion toimesta loppunut). "Tuulivoimakaavan" rakentamisrajoitus. Uhanalaismerkinnät. METE-kohteet (pirunpelto, norot). Tierasitteet. Soranotto-oikeus kiinteistörekisteriotteiden mukaisesti (katso kiint.rek.otteet).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kultanummentie, Sydänojantie. Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin Ei ole