Kahden metsätilan muodostama yhtenäinen kokonaisuus 24,5 ha.

Myynnissä kahden metsätilan muodostama 24,554 hehtaarin yhtenäinen kokonaisuus Salossa, Halikon Perälän kylässä, Kuusjoen rehevissä joenvarsimaastoissa. Runsaspuustoisilta tiloilta löytyy järeää uudistuskypsää puustoa, välittömän harvennuksen tarpeessa olevaa kasvatusmetsää sekä vaihtelevaa taimikkoa/avointa aluetta. Tilalle kuljetaan Salaistentieltä lähtevää metsätietä pitkin. Autokelpoinen tie kulkee kohteen läpi.  Erittäin ravinteikkaat ja tuottokykyiset kasvupohjat. Tilojen alueella on 21.9.2021 asti ulottuva metsätalouden ympäristötukisopimus (noin 5,2 ha). Ympäristötukisopimus antaa hyvän vaihtoehdon alueen jatkonäkymiä/tuottoa mietittäessä. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa.

Lähtöhinta 105 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia keskiviikkoon 25.9.2019 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite. Ympäristötukisopimus (katso kiinteistörekisteriote + -kartta). Osa ympäristötukisopimusalueesta on myös ns. HCV-aluetta.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kohde myydään kiinnityksistä vapaana. Tiloilla yhteiskiinnityksenä 200 000 €:n sähköinen panttikirja, joka voidaan pantinhaltijan suostumuksella siirtää ostajalle (suostumusta ei ole vielä pyydetty).

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Ei vuotuisia tiemaksuja.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 734-512-876-3 kiinteistörekisteriotteiden mukaisesti.