Poikkeuksellisen monipuolista metsäluontoa tarjolla. Rantaviivaa järveen ja puroon, jylhiä kalliota, jyrkänteitä, louhikoita, vanhaa puustoa jne.

Myynnissä 9,243 hehtaarin metsätila Salossa, Pöytiön kylässä, Tyrynmäki-nimisen tien varressa. Tälle Perjärven rannalla sijaitsevalle tilalle on erittäin hyvät tieyhteydet. Moottoritieliittymältäkin matkaa tilalle vain noin 6 km, joten tänne on helppo tulla. Tilalla on erittäin monipuolista metsäluontoa.  Rantaviivaa Perjärveen noin 220 m, laskupuroon noin 100 m sekä Pernjokeen noin 50 m. Tilalla jylhiä kalliota, jyrkänteitä, louhikoita, vanhaa puustoa jne. Puustoakin löytyy yhteensä noin 1 200 m3. Kallioalueilla vanhaa ja osin järeääkin mäntyä. Puutonta tai erityisen vähäpuustoista jouto-/kitumaata vain vähän.  Hakkuumahdollisuuksia harvennusmännikössä. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy myös maastossa. Kohteen rajoja on merkitty oransseilla "Metsätilat.fi" nauhoilla suuntaa antavasti.

Hintapyyntö  70 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia torstaihin 17.6.2021 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.  Aikarajallinen tarjousmenettely, saapuneita tarjouksia ei käsitellä ennen tarjousten jättöajan päättymistä.

Kaava Ranta-asemakaava » Lisätietoja

Tila sijaitsee Salon kaupungin Pernjärven ranta-asemakaavan alueella. Kaavamerkintöjen perusteella tilan alueella on mm. uimaranta ja venevalkama sekä yhteissaunan rakennuspaikka, yhteiskäyttöistä maanviljelysaluetta, ranta-alueita ja tiealueita. Pieni osa tilasta on myös kaavan ulkopuolella. Katso liitteinä olevat karttaote sekä kaavamääräykset.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Rantarakennuspaikkoja ei ole olemassa (paitsi uimarannan yhteydessä oleva yhteissaunan rakennuspaikka).

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet. Suojeltua valuma-aluetta (Kiskonjoen-Perniönjoen vesistö). Sähkölinjoja. Joidenkin mökkitonttien piha-alueet ovat laajenneet tilan Metsäniemelä puolelle. Vesijätön olemassa olosta ranta-alueilla ei ole tietoa. Huomioi ranta-asemakaavan määräykset, jonka mukaan tilan alueella mm. uimaranta- ja venevalkama-alue, jossa yhteiskäyttöinen laituri olemassa. Merkittäviin hakkuisiin saatetaan tarvita maisematyölupa tai kuten kaavamääräyksissä sanotaan, toimenpiteet suoritetaan "rakennuslautakunnan hyväksymän suunnitelman mukaan". Katso kaavamääräykset.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Juvankoskentie ja Tyrynmäki. Tiemaksu ollut suuruusluokkaa 30 €/v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteisiin maa-alueisiin 734-674-878-2, 734-674-878-3 ja 734-683-878-4. Osuus vesialueeseen 734-682-876-3 (mm. Pernjoki).