Juuri tehtyjen hoitohakkuiden jälkeen hienossa kunnossa oleva tila. Vähäarvoisempaa kuitupuuta poistettu runsaasti ja nyt paras puusto järeytyy nopeasti.

Hieno ja hoidettu suurehko metsätila valtatien tuntumassa ja yleisen tien varressa. Pinta-alasta noin 2/3 varttunutta kasvatusmetsää eli se on parhaassa tuottovaiheessa. Lisäksi neljännes alasta nuorta kasvatusmetsää, joka juuri tehtyjen harvennusten jälkeen nyt lähtee nopeasti järeytymään. Taimikonhoitoja ei taimikoiden puuttuessa ole tehtäväksi. Sen sijaan 1,2 hehtaaria odottaa uudistamistöitä hakkuun jäljiltä.

Rehevällä maapohjalla kasvuluvut ovat kovat. Tilaan kuuluva pieni peltopalsta jää myyjälle määräalana.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Yleisen tien varressa

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue: 790-459-876-2 Kivijärvi