Hyväpuustoinen metsätila Hornion suunnalla, Harsuntiellä, Sastamalassa.

Tilan arvioitu kokonaispuusto 1970 m3, josta tukkipuun osuus 1205 m3. Valtaosa pinta-alasta (64 %) varttunutta kasvatusmetsää. Suurin osa kasvupaikkatyypistä joko mt- tai omt-pohjaa. Taimikoiden osuus 4,1 ha.

Sopii sijoitusmetsäksi tai harrastuspalstaksi.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Harsuntie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

790-434-876-1