Hyväpuustoinen metsätila Sastamalassa, Suodenniemen Sävissä.

Mäki-niminen Metsätila, 24 ha. Tilan rek nro 790-488-1-17.

Arvioitu kokonaispuusto 4008 m3, josta tukkipuun osuudeksi arvioitu 1404 m3.

Puuston kehitysluokkajakaumasta 2/3-osaa varttunutta tai  uudistuskypsää metsää.

Metsikön maapohjat pääosin mustikkatyyppiä tai rehevämpää kasvupaikkatyyppiä.

Runsaasti uudistushakkuumahdollisuuksia ja harvennushakkuutarpeita!

Tilan taimikkokuvioilla on myös hoitotarvetta.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pikkujärven metsätie

Osuus yhteisiin Ei ole