Arvio sisältää Valorannan tilan Kulhaanvuoren palstan kartan mukaisesti. Vanhimmat puustot ovat mäen päällä ja osa rinteissä, joita on vaikea koneellisesti korjata. Nämä kuviot on huomioitu arviossa "odotusarvokertoimella 0,5". Nuoret metsät ovat hyvin hoidettuja. Arvioitu kokonaispuusto on n. 1 260 m3, josta tukkipuuta on n. 600 m3. Palsta rajoittuu Karkunkyläntiehen lännessä.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Karkunkyläntieltä liittymä

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteiseen vesialueeseen