Erittäin puustoinen metsätilan määräala Savonrannalla

Noin 205 ha yhtenäinen metsätilan määräala  Vasarointien varressa Savonrannalla. Puustoa yhteensä noin 43 500 m3, josta heti hakattavissa  noin 18 000 m3. Hakkuista uudistushakkuita on noin 20 ha ja kasvatushakkuita on noin 140 ha.  Puustosta varttunutta kasvatusmetsikköä on lähes 70 %.  Kasvupaikaltaan lehtomaista kangasta on  35 %  pinta-alasta ja tuoretta kangasta  50% pinta-alasta. 

Kohteella on 6 metsälakikohdetta, jotka on merkitty kuvioluetteloon.  Kohteella on Savonrannan rantayleiskaavan mukaisia RA-paikkoja yhteensä 6 kpl sekä vanha purkukuntoinen pihapiiri.

Huom! Postilakosta johtuen tarjousten jättöaikaa jatkettu viikolla!

Tarjoukset 9.12.2019 mennessä joko sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Petra Huupponen,  Olavinkatu 23, 57130 SAVONLINNA

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Savonrannan rantayleiskaavan mukaisia RA-paikkoja yhteensä 6 kpl Kalliojärven ja Levälammen rannalla

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Vasaroin yksityistie Tieoikeus /1 Leveys: 8 m Rekisteröintipvm: 20.12.2007 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 740-579-3-17 LEVÄMÄKI Tieoikeus /2 Leveys: 8 m Rekisteröintipvm: 20.12.2007 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 740-579-3-17 LEVÄMÄKI Tieoikeus /3 Leveys: 8 m Rekisteröintipvm: 20.12.2007 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 740-579-3-17 LEVÄMÄKI

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vasaroin yksityistie Tieoikeus /1 Leveys: 8 m Rekisteröintipvm: 20.12.2007 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 740-579-3-17 LEVÄMÄKI Tieoikeus /2 Leveys: 8 m Rekisteröintipvm: 20.12.2007 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 740-579-3-17 LEVÄMÄKI Tieoikeus /3 Leveys: 8 m Rekisteröintipvm: 20.12.2007 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 740-579-3-17 LEVÄMÄKI

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa mukaan osuudet yhteisiin alueisiin: 1) Yhteinen vesialue 46-876-7-0 Vesialue Rekisteröintipvm: 18.3.1992 Osuuden suuruus: 0,120100 / 2) Yhteinen vesialue 740-579-876-15 Karvila 4-5, Vuokala 3 Rekisteröintipvm: 1.1.2009 Osuuden suuruus: 0,138464 / 0,444100