Kettulantien varteen rajoittuva metsätilan määräala Tynkkylänmäellä

Puustoa yhteensä yli 6200m, josta heti hakattavissa noin 3700 m3.  Hakkuista uudistushakkuuna  noin 13 ha ja harvennuksina noin 3 ha. Erittäin rehevät maapohjat, joilla puusto valtaosin kuusikkoa. Määräalalla ei  ole taimikoita, mutta nuoria kunnostettavia kasvatusmetsiä.  Myydään määräalana. Pihapiiri ja sen ympärillä oleva noin 4 ha alue  ei kuulu kaupan kohteeseen.

Tarjoukset 6.9.2019 mennessä joko sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Petra Huupponen,Multamäentie 18, 58300 KERIMÄKI

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2005-K1213) Kettulan yksityistie Rekisteröintipvm: 2.3.2005 Voimaantulopvm: 14.10.1975 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 740-585-13-29 Metsä-Kettula

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2005-K1213) Kettulan yksityistie Rekisteröintipvm: 2.3.2005 Voimaantulopvm: 14.10.1975 Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 740-585-13-29 Metsä-Kettula

Osuus yhteisiin Ei ole