Savonrannalla Sönkässä Ilvessalossa olevat kolme metsätilaa, joiden pinta-ala on yhteensä 37,145 ha. Tilalla Noljakkala 9:23 on 1,9241 ha:n  omaa vesialuetta Ilveslammesta. 

Tiloilla on metsämaata yhteensä noin 32,3 ha.  Tilojen maapohjista on noin 13 ha lehtomaista kangasta, noin 13 ha on tuoretta kangasta ja loput noin 6 ha on kuivahkoa tai karumpaa kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota. Suota pinta-alasta on noin 2 ha. 

Tiloilla on mäntyvaltaista puustoa noin 4000 m3 josta on heti hakattavissa noin 200 m3. Nykypuuston kasvu on noin 9,3 m3/ha/v.

Tilojen tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa.

Hintapyyntö on 125 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 10.12.2018 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevilla kiinteistöillä on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistöjen alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteille ei ole yleiskaavan varattu rantarakennuoikeutta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevia kiinteistöjä rasittaa Sieranniemen yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2007-K5816. Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Noljakkala 9:23 rasittaa Ilvessalon tilustien osakkaiden 8 m leveä tieoikeus 000-2006-K8327 ja kiinteistöjen 740-579-8-1 Albin ja 740-579-8-14 Saunaniemi 7 m leveä tieoikeus 000-2018-K23646. Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Ullala 9:8 rasittaa kiinteistön 740-579-9-50 Ullanhiekka 6 m leveä tieoikeus 000-2009-K27280. Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä Kankaala 9:47 rasittaa lakanneen kiinteistön 741-425-9-46 sijaan tulleen kiinteistön tieoikeus.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevia kiinteistöjä Ullala 9:8 ja Noljakkala 9:23 rasittaa kaksi kiinnitystä, nimellisarvoiltaan yhteensä 58 400 €. Ostaja saa sähköiset panttikirjat haltuunsa kauppahinnan maksua vastaan veloista ja vastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteilla on tieoikeus 000-2007-K5816 Sieranniemen yksityistiehen. Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä Noljakkala 9:23 on 8 m leveä tieoikeus 000-2006-K8327 Ilvessalon tilustiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteilla on osuus Ilvessalon osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 740-876-25-2