Myytävänä hyvä kasvuinen metsätila Savonlinnan Moinniemestä. Tilan maapohjat on valtaosin tuoreita ja lehtomaisia kankaita tai vastaavia soita. Puustoa tilalla on noin 784 m3, joka koostuu nuorista ja varttuneista kasvatusmetsistä. 

Ilmakuvasta poiketen kuvio 8 on hakattu aukoksi ja kuviolle 1 on tehty ylispuidenpoisto kevättalvella 2019. Kuvio 8 on muokattu, mutta taimia ei ole istutettu kuviolle.   

Kohteella on lisäksi kaksi luoteeseen avautuvaa RA -rakennuspaikkaa Kuhajärven rannalla. Rakennusoikeutta kullakin rakennuspaikalla on 200m2. 

Tarjoukset 3.1.2020 mennessä välittäjälle  tämän sivuston tarjouslinkin kautta tai  kirjallisesti osoitteeseen:  Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Simo Ikäheimonen, Multamäentie 18, 58200 Kerimäki.

Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä M, maa- ja metsätalousvaltainen alue.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kohteella on kaksi kaavaan merkittyä RA-rakennuspaikkaa. Rakennusoikeutta on 200 m2 kutakin rakennuspaikkaa kohden.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Ks. kiinteistöreksiteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2014-K40334) / Leveys: 5 m

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 740-527-876-1 Moinniemen osakaskunta