Myynnissä Savonrannan Vasaroin kylällä kahdesta metsätilasta koostuva 9,4 hehtaarin kokonaisuus hyvien tieyhteyksien varrella! 

Tilan maapohjat ovat reheviä ja kasvupaikoiltaan tuoreita ja lentomaisia kankaita tai vastaavia soita. Puusto koostuu pääosin taimikoista ja nuorista kasvatusmetsistä, joiden osuus tilan pinta-alasta on noin 75 prosenttia. Taimikot ovat täystiheitä, joskin niissä on taimikonhoito tarvetta. Lisäksi kohteen läpi länteen kulkevan metsäautotien reunat ovat vesonnan tarpeessa.  Ainespuun mitat täyttävää kuusi- ja koivuvaltaista puustoa on kohteella noin 309 m³, josta tukkia on noin 26 prosenttia. 

Tilat rajautuvat Emintimänlampeen, jonka rannassa on noin 0,7 hehtaaria vajaatuottoista aluetta.

 

Kohde sopii erinomaisesti omatoimiselle metsänomistajalle! 

 

Tarjoukset pyydetään 22.11.2020 mennessä sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Simo Ikäheimonen, Olavinkatu 23, 57130 Savonlinna. Tarjoukset käydään läpi määräajan päättymisen jälkeen. Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä mikä tahansa tarjous. Ks. tarjousmenettelyn säännöt oheisesta linkistä.

 

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaavamerkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Venevalkama ja autojen pitäminen, tieoikeus. Lisätietoja kiinteistörekisteriotteessa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus on, ks. Kiinteistörekisteriote. Tiemaksut ovat vuodessa noin 60 euroa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 740-876-4-1 Pyyveden osakaskunta