Rehevillä kivennäismaapohjilla Saimaan rantametsätila

Hyvällä sijainnilla puustoinen metsätila. Tila rajoittuu osin Laakkolantiehen ja tilalle johtaa metsäautotie Moinsalmentieltä, kiertäen Pitkälänhovin pihapiirin. Puustoa yhteensä noin 7200m3, josta harvennettavissa ja päätehakattavissa noin 3000m3.  Pinta-alasta uudistuskypsää metsikköä noin 11 ha ja varttunutta kasvatusmetsikköä noin 19 ha. Moinsalmen osayleiskaavan mukaan Saimaan Pihlajaveden rannalla 2 RA-paikkaa.  Kuvio 93 on metsälakikohde.

Tarjoukset 30.10.2019 joko sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Petra Huupponen,  Olavinkatu 23, 57130 SAVONLINNA

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Moinsalmen osayleiskaavan mukaan tilalla on 2 rakentamatonta RA-paikkaa

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2016-K47655) / Leveys: 5 m Rekisteröintipvm: 26.11.2016 Oikeutetut: 740-541-1-1 Ukonvuori. Rasitetut: 740-541-1-10 PITKÄLÄ Rajaukset: Rajoitettu kulkuoikeus metsänhoidollista ajoa varten. Laakkolantien tiemaksu noin 200-250e/vuosi.

Osuus yhteisiin Ei ole