Hyvin hoidettu suuri metsätila Savonrannalla

Vahvalantien ja Tukianvaarantien varressa suuri metsätila. Hyväkasvuisilla maapohjilla puustoa noin 21 800m3.   Kivennäismaita yhteensä noin 196 ha ja turvemaita noin 30 ha.   Kasvupaikkatyypiltään tuoretta kangasta tai vastaavaa  70 % metsämaasta ja lehtomaista kangasta tai vastaavaa 23 %. Uudistuskypsää metsää noin 10 ha, varttunutta kasvatusmetsää  yli 100 ha  ja nuorta kasvatusmetsää noin 40. Taimikot valtaosin havupuuvaltaisia ja hyvin hoidettuja. Varttuneita taimikoita noin 48 ha ja pieniä taimikoita 25 ha. Tilalla on hyvä tieverkosto. 

Myyjä pidättää itsellään määräalana noin 0.5 ha suuruisen rantatontin Valkeejärven rannalta.

Tilalla on seuraavat keskeneräiset metsänhoito- ja harvennustyömaat: Kuvoilla 64 ja 65 keskeneräinen harvennushakkuu, joka tullaan tekemään ennen tarjousajan päättymistä. Harvennuspoistuma on huomioitu arviossa.Kuvio 69 tullaan istuttamaan myyjän toimesta keväällä 2019. Kuvioilta 67 ja 81 tullaan keräämään havut, muokkaamaan ja istuttamaan myyjän toimesta tämän vuoden aikana.  Kuvioille 130, 131 ja 132 tullaan tekemään täydennysistutusta myyjän toimesta kevään 2019 aikana.

Tarjoukset  16.4.2019 mennessä joko sivuston kautta tai postitse osoitteeseen: Mhy Etelä-Savo/Petra Huupponen, Multamäentie 18, 58300 KERIMÄKI

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Tilalla 2 Ra-paikkaa, joista toisen myyjä pidättää itsellään määräalana.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Tila myydään rasituksista vapaana/panttikirjat siirretään ostajalle kaupantekotilaisuudessa.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts kiinteistörekisteriote. Tiemaksu noin 1000e/vuosi

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myyjän pidättämä määräala saa pinta-alansa mukaan osuudet yhteisiin.