Kahdesta erillisestä, mutta vierekkäin sijaitseva tilasta koostuva metsäkokonaisuus Keski-Nurmossa Seinäjoella. 

Hyvällä kehitysluokkajakaumalla oleva metsäkokonaisuus.

Myytävä kohde koostuu kahdesta vierekkäin sijaitsevasta metsätilasta Perkiökoski (noin 11,1 ha) ja Jyläskoski ( noin 1,8 ha). 

Tilalla olevat 04 kehitysluokan metsät voisi aukottaa heti (kuviot 5, 9 ja 11.1). Myös kuvion 10 avohakkuuta voi harkita heti tai muutaman vuoden sisällä.

Kuvioilla 8, 11 ja 13 saisi tehdä harvennushakkuun. Ja kuviolle 6 ensiharvennuksen, josta paras hakkuukertymä syntyisi energiapuuna.

Kuviolla 2 pitäisi suorittaa taimikonhoito ja kuviolla 6 ennakkoraivuu ennen ensiharvennusta. Kuvio 1 on vanhaa peltomaata, jossa kasvaa kohtuullisen tasainen koivikko. Koivikon alle on syntynyt hivenen luontaisesta kuusta, mutta riittävän taimettumisen takaamiseksi alue kannattaisi istuttaa kuuselle.   

Taimikkokuviot 7 ja 14 taimikonhoito suoritettu.

Molempiin tiloihin kuuluu Perkiönpääntienvarressa sijaitsevat palstat, joiden yhteispinta-ala on noin 0,9 ha (Perkiökoski noin 0,4 ha ja Jyläskoski noin 0,5 ha). Nämä palstat sijaitsevat siis erillään myytävästä metsästä. Myyjä pidättää kaupassa nämä määrä-alat itsellään. Lohkominen tapahtuu myyjän kustannuksella.  

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Myynnissä olevalla metsäalueella ei voimassa olevaa kaavaa

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeuksia viereisillä tiloilla. Myyjä pidättää itsellään molemmista tiloista erillään olevat määrä-alat, joiden yhteispinta-ala on noin 0,95ha. Pidätettävät määrä-alat sijaitsevat erillään myynnissä olevista metsistä. Lohkominen tapahtuu myyjän kustannuksella.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kulkuoikeus merkitty kuviokarttoihin vihreällä viivalla.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Perkiökoski 115-8 ja Jyläskoski 115-4: 743-404-878-17 SORAPALSTA, 743-404-878-18 SAVIPALSTAT JA MUTAPAIKKA, 743-404-878-19 MYLLYPAIKKA, 743-876-3-0 YHTEISET VESIALUEET