Siikaisissa vanha apupappila ja metsätila myynnissä. 

Siikaisissa hyvän tien varressa on kaksi metsätilaa myynnissä. Toinen on kolmessa palstassa ja toinen yhdessä. Apupappilan rakennukset ovat vanhoja, niissä ei ole asuttu vuosikymmeniin. Tontti on tien lähellä, mutta puiden suojassa. Tontille ei tule sähköä eikä vettä. Sähkölinja on tien varressa. Tontilla on ollut kaivo, mutta se ei ole kunnossa. 

Metsässä on runsaat hakkuumahdollisuudet, yli puolet pinta-alasta on hakkuukypsää metsää. 

Tarjoukset kiinteistöistä 21.3.2019

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole