Leppijärven kylässä Siikaisissa metsätila, jossa metsän lisäksi peltoa ja vanhat rakennukset. 

Kylätien kahdella puolella oleva metsätila. Metsätilaan kuuluu peltoa, joiden vuokrakausi on loppunut vuodenvaihteessa (tukioikeudet ovat vuokralaisen omaisuutta). Rakennukset ovat heikkokuntoiset, mutta päärakennus on kokonaan hirsirunkoinen. Hirsien hyödyntäminen on mahdollista. 

Metsäpohjat ovat pääosin reheviä ja hyvin kasvavia. Hakkuumahdollisuuksia löytyy, noin kolmasosa metsistä on uudistuskypsää, noin kolmasosa on kasvatusmetsiä ja loppu taimikoita. 

Tila rajoittuu Iso-Leppijärveen. Rantaviivaa on paljon, osa rannasta on matalaa ja ruovikkoista. 

Tarjoukset tilasta välittäjälle 24.2.2019

Tarjouksen voi tehdä koko tilasta tai erikseen pelloista, metsistä ja rakennuspaikasta. 

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue