Neljästä palstasta koostuva kokonaisuus. Määräalalta löytyy eri kehitysvaiheen metsiä. Kokonaispuun määrä on noin 6000 m3 ja hakattavaakin määräalata löytyy runsaasti. Palstat sijaitsevat pääsääntöisesti tieyhteyksinen varsilla. Määräalalta löytyy tekemättömiä taimikonhoitoja. Kuviolla 18 uudistamistoimenpiteet ovat epäonnistuneet. Tarjouksia voi jättää myös palstottain.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

myydään kiinnityksistä vapaana

Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On