Kahden metsätilan runsaspuustoinen kokonaisuus Haisunperällä, pääosin (17 ha) uudistuskypsää metsää.

HUOM! Tiloista erilliset metsäarviot, mutta myydään yhtenä kokonaisuutena.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, katso rekisteriotteet

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso rekisteriotteet

Osuus yhteisiin Ei ole