Hyvä sijoituskohde.

Kahdesta palstasta muodostuva kaupan kohde. Myyjät pidättävät kahdesta palstasta muodostuvan määräalan (n. 2 ha). Palstojen lohkomismaksu tulee ostajille. Palstoille on hyvät kulkuyhteydet. Kehitysluokkajakauma kaupan kohteella on lähes optimaalinen. Kaikkia eri kehitysvaiheen metsiä löytyy tasaisesti. Ainespuun määrä on noin  3700 m3, josta tukkia on noin 900 m3.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole