Hyvä sijoituskohde

Kaupan kohde koostuu kahdesta tilasta. Tarjouksia voi jättää myös yksittäisestä tilasta. Tiloilla on runsaasti nuoria- ja varttuneita kasvatusmetsiä, joten arvokasvua lähivuosille tulee runsaasti. Susikorpi tilalle on hyvä tieyhteys nelostieltä. Osa tilan metsikkökuvioista ovat myös kesäkorjuukelpoisia. Tilan maaperä on hiekkaperäistä ja turvemaiden ojituskin on kunnossa. Tilalla on tehty myös kasvatuslannoituksia vuonna 2017. Lehtoneva tila sijaitsee lähempänä Pulkkilan taajamaa. Tilalle on kulkuoikeus Haapaveentien suunnalta. Tilojen ainespuun määrä yhteensä on noin 4650 m3.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Lehtoneva tila

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole