Hyvä sijoituskohde omatoimiselle metsänomistajalle.

Kahdessa palstassa oleva tila. Kummallekin palstalle on tieyhteydet. Pääpalsta rajoittuu nelostiehen.   Tilalta löytyy runsaasti taimikoita 35,9 ha, jotka tulisi hoitaa kuntoon lähiaikoina. Tila-arviossa on otettu huomioon taimikonhoidon tulevat kustannukset. Ojitukset ovat kunnossa ja metsät ovat hyvässä kasvussa. Hakattavakin tilalta löytyy jonkin verran. Ainespuunmäärä on 3130 m3, josta tukkia on noin 620 m3. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimalinja. Linjaa tullaa lähiaikoina leventämään. Hakattavan puuston tulo tulee ostajalle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On