Kahden kiinteistön hyväpuustoinen kokonaisuus Savalojalla, kaikkiaan 12 palstaa. Metsämaata noin 105 hehtaaria, lisäksi kitu- ja joutomaita. Runsaasti hakkuumahdollisuuksia. Vanha maatilan pihapiiri huonokuntoisine rakennuksineen Savalojan rantamaisemissa kuuluu kohteeseen. Rakennuksilla on sähkö- ja vesiliittymä. Noin 6,5 ha alue Huhannevalta vuokrattu Turveruukki Oy:lle vuoteen 2032 saakka, vuosikorvaus noin 700 €.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteet, puutavaran varastointi ja Turveruukki Oy:n vuokrasopimus.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso rekisteriotteet ja - kartat

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso rekisteriotteet