Siilinjärvellä Luvelahdentiehen rajoittuva kahdesta lähekkäin olevasta palstasta koostuva metsätila. Rehevät kasvupaikat, kehitysluokat painottuneet vahvasti varttuneisiin ja nuoriin kasvatusmetsiin. Tästä metsätila erinomaisella sijainnilla ja hyvällä kasvupotentiaalilla!

Tila sijaitsee Siilinjärvellä Pöljänjärven länsipuolella osin Luvelahdentiehen rajoittuen. Toinen palsta 100 metrin etäisyydellä pohjoisen suuntaan ja sinne kulkee tiepohja. Myös tieoikeus merkittynä kiinteistörekisteriin.

Maapohjat pääosin lehtomaista ja tuoretta kangasta. Kehitysluokat painottuneet varttuneisiin (52 %) ja nuoriin (21,6 %) kasvatusmetsiin, taimikoita loput 26,4 %. Ilmakuvalla kuvioilla 3, 5, 8 ja 16 huojuu vielä metsä, mutta ne on jo hakattu ja uudistettu 2018 ja 2019 (kuvio 16).

Kokonaispuusto noin 2600 m³, josta noin 300 m³ tukkia. Välittömiä hakkuumahdollisuuksia/-tarpeita kuvioiden 4 ja 12 harvennukset, joista hakkuukertymää noin 400 m³. Hoitotöistä kiireellisiä viimeisimpänä istutettujen uudistusalojen taimikoiden kasvuunlähdön varmistaminen. Eteläisen palstan itäosan kasvatusmetsissä tarvetta terveyslannoitukselle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja -kartta. Lisäksi venvalkamaoikeus Luodelahden rannalla.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 749-402-876-1 Hamulan osakaskunta