Simon Ala-Jokikylässä kaksi metsätilaa. Poikelan kolmesta palstasta karttaan merkitty määräala jää myyjälle. Kahlos yhdessä palstassa.

Poikelan tila-arvion mukainen pinta-ala 155,8 ha. Metsänhoitoyhdistyksen laatiman arvion mukaan pinta-alasta metsämaata 103,9 ha, kitumaata 5,7 ha, joutomaata 44,5 ha ja muuta 1,7 ha. Taimikoita 2,3 ha, nuorta kasvatusmetsää 54,2 ha, varttunutta kasvatusmetsää 46,2 ha ja uudistuskypsää metsää 1,2 ha. Ainespuuta 8520 m3. Tilalla vuokrasopimus Turveruukki Oy:n kanssa, jolla vuokrattu noin 10 ha alue yhtiön hallintaan pintavalutuskentäksi, voimassa 23.7.2036 saakka.

Kahloksen kiinteistörekisterinotteen mukainen pinta-ala 4,5 ha. Metsänhoitoyhdistyksen laatiman arvion mukaan pinta-alasta metsämaata 1,4 ha ja kitumaat 3,1 ha. Ainespuuta 120 m3, josta mäntytukkia 15 m3, mäntykuitua 95 m3 ja koivukuitua 10 m3.

Mahdollisuus tehdä yhteistarjous kohteen Kontula 751-401-3-60 kanssa.

Tiloilla metsästysvuokrasopimus Simon Alajoen Linnustajat ry:n kanssa.

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä  viimeistään torstaina 20.5.2021 klo 23:59.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteet

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriotteet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kahlos katso kiinteistörekisteriote. Poikela ei ole.