Simon Viantiellä 7,002 ha puustoinen metsätila kolmessa palstassa

Metsänhoitoyhdistyksen laatiman arvion mukainen pinta-ala 6,7 ha. Noin 0,2 ha alue Viantienjoen itäpuolella Palohovintien läheisyydessä jää myyjälle, alue merkitty karttoihin. Arvion mukaisesta pinta-alasta metsämaata 6,4 ha ja kitumaata 0,3 ha. Metsämaasta uudistuskypsää metsää 5,7 ha. Ainespuuta  yhteensä 1 133 m3. Keskimääräinen puusto metsämaalla 177 m3.  

Tilan Vianjoentien ja Viantienjoen välissä olevalle palstalle rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa. Tarkemmat tiedot rakennusmääräyksistä ja rakennusluvista Simon kunnan rakennusvalvonnasta.  Tilan kaikki palstat rajoittuvat Viantienjokeen. 

Myydään tarjousten perusteella. Tarjoukset tulee olla perillä viimeistään 24.10.2021 klo 23:59. Tarjoukset käsittelee yhteismaan osakaskokous. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisteriotteen mukaiset.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin Ei ole