Soinissa Unkanperällä kahdesta erillisestä palstasta koostuva metsätila. Tilan metsät ovat pääosin kasvatusmetsiä ja uudistuskypsää metsää. Palstoista isommalle on hyvät kulkuyhteydet pohjoispäähän Unkantietä ja palstan kaakkoiskulmaan tulee Lammasnevan metsätie. Lisäksi Lammasnevan metsätieltä Unkantielle kulkee piennartie etelä-pohjois -suunnassa tilan läpi.

Palstoista pienemmälle ns. Rallinniemen palstalle on kulkuoikeus Unkantieltä päin. (kulkuoikeuden sijainti selviää ladattavissa aineistoissa olevasta kiinteistön karttatulosteesta.) 

Metsäarviossa tilan palstoilla on osittain samoja kuvionumeroita. Tilan palstoista isompi on metsäarviossa lohko 5 ja pienempi ns. Rallinniemen palsta lohko 4.  

Kohde myydään tarjousten perusteella! Tarjoukset viim. 6.9.2019 vuorokauden loppuun mennessä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

1) Voimansiirtolinja (Y2000-18278) Alajärvi - Ähtäri 110 kV Oikeutetut: Sähkö-Virkeät Oy Rasitettu: 759-403-61-4 METSÄHOVI 2) Tieoikeus (000-2008-K5134) Unkantie Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 759-403-61-4 METSÄHOVI 3) Tieoikeus (000-2008-K35813) Lammasnevan metsätie Tieoikeus /5 Leveys: 14 m Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 759-403-61-4 METSÄHOVI

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2008-K5134) Unkantie Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 759-403-61-4 METSÄHOVI Tieoikeus (000-2008-K35813) Lammasnevan metsätie Tieoikeus /5 Leveys: 14m Oikeutetut: Yksityistien tiekunnan osakkaat Rasitettu: 759-403-61-4 METSÄHOVI Tieoikeus (000-2018-K10330) Oikeutetut: 759-403-61-4 METSÄHOVI Rasitetut: 759-403-30-5 METSÄKANGAS, 759-403-68-1 KANTOLA, 759-403-68-2 NURMINIEMI

Osuus yhteisiin Ei ole