Iso runsaspuustoinen metsätila Someron Oinasjärvellä. Tilalla rantaviivaa kahteen järveen, joissa yhteensä seitsemän kaavojen mukaista rantarakennuspaikkaa.

Myynnissä 148,9 hehtaarin runsaspuustoinen metsätila Somerolla erinomaisten tieyhteyksien varrelta. Tila koostuu viidestä palstasta. Kaksi palstoista rajoittuu Somero-Helsinki maantiehen. Muillekin palstoille on olemassa hyvät tieyhteydet. Lähitulevaisuuden hakkuumahdollisuuksien ja arvon nousun kannalta erinomainen kehitysluokkarakenne, kasvatusmetsää ja uudistukypsää puustoa runsaasti. Ei hoitorästejä. Yksi tilan palstoista sijaitsee Oinasjärven rannalla, jossa rantaviivaa noin 560 m ja palstalla kolme ranta-asemakaavan mukaista loma-asunnon rantarakennuspaikkaa. Toisella palstalla rantaviivaa Iso-Ätämö nimiseen järveen noin 220 m sisältäen neljä yleiskaavan mukaista loma-asunnon rantarakennuspaikkaa. Merkittäviä tuottomahdollisuuksia rantatontteja jalostamalla. Kohde voidaan myydä myös palstoittain (kysy tällöin välittäjältä ohjeet tarjouksen jättämiseen). Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja lähde käymään metsässä. Tai kysy välittäjältä lisätietoja.

Lähtöhinta 950 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia keskiviikkoon 6.11.2019 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.

Kaava Asemakaava » Lisätietoja

Oinasjärven rannalla ranta-asemakaava, jossa kolme rantarakennuspaikkaa. Iso-Ätämön rannalla yleiskaava, jossa neljä loma-asunnon rantarakennuspaikkaa. Tila pääosin oikeusvaikutteisten kaavojen ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Yhteensä seitsemän rakennuspaikkaa. Katso kaavaotteet.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Metsälain 10 §:n kohteet sekä liito-oravamerkinnät huomioitu metsäarviossa. Hyyppärän harjualueen Natura-rajauksen osalta tehty jo aiemmin kauppa valtion kanssa (valtio siis jo saanut haluamansa alueet). Pohjavesialuetta. Tierasitteet, maantien suoja-alue.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksut: Murjuntie noin 90 €/v, Koivulankulmantie noin 15 €/v. Muilta teiltä ei ole tullut tieyksikkömaksuja omistajalle.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 761-448-876-1 ja yhteinen maa-alue 761-448-878-3. Yhteisen maa-alueen osakaskunta on järjestäytynyt Oinasmaan osakaskunta.