Noin 13,5 ha:n metsäkokonaisuus Vanhan Torrontien varressa.

Myynnissä noin 13,5 hehtaarin metsäkokonaisuus Vanhan Torrontien varressa Someron Kultelassa. Kohteeseen sisältyy tila Pässi 1:102 (noin 9,5 ha) sekä noin 4 ha:n metsämääräala tilasta Lähteenmäki 1:106. Kohde muodostaa yhtenäisen alueen Vanhan Torrontien kahta puolen. Tässä monipuolinen metsäkohde, jossa hyvä ja monipuolinen kehitysluokkarakenne. Löytyy mm. hyvin hoidettuja taimikoita sekä erittäin järeää päätehakkuukuusikkoa tien varressa. Rehevät kasvupohjat (OMT, MT), kitumaata vain 0,2 ha. Tila Pässi ja tilan Lähteenmäki määräala voidaan myydä myös erikseen. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja lähde käymään metsässä. Tai kysy välittäjältä lisätietoja.

Lähtöhinta kokonaisuudesta 60 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia tiistaihin 4.6.2019 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite, Vanha Torrontie (Kultela-Torron yksityistie) rasittaa molempia tiloja. ELY:n liito-oravamerkinnät (katso metsäarvio). Vähäpuustoinen suo (0,2 ha METE-kohde). Alueella on harjoitettu pienimuotoista kallion louhintaa, jonka jäljiltä louhikkoa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Vanha Torrontie (Kultela-Torron yksityistie). Tiemaksu myynnissä olevan metsän osalta ollut tasoa 80 €/v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Määräala saa pinta-alansa mukaisen osuuden kaikkiin kantatilan yhteisiin alueisiin.