Kolmen metsäpalstan muodostama kokonaisuus Sonkajärven Rutakolla. Varttuneita taimikoita ja nuoria kasvatusmetsiä. Hyväkasvuiset kivennäismaapohjat. Runsaasti polttopuumetsää.

Myyjä pidättää itsellään yhden palstan, jossa rakennukset ja pellot.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistöllä on yleiskaava 16.12.2002. Kaavassa ei rajoitteita metsätalouden harjoittamiselle.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Rasitettuja tieoikeuksia

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Lakisääteinen panttioikeus uusjaon jälkeen 1 298,97 €. Kiinteistö myydään rasituksista, maksuista ym. vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tervasmäen palstalle 8 metrin tieoikeus rajaa pitkin. Valmiin tieuran käytöstä voi neuvotella naapurin Paavola 9:51 omistajan kanssa. 12 metrin tieoikeus Uudispiha-Sikoniemi yksityistielle Haukilamminkuivion alueella

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet Rutakon osakaskuntaan siirtyy ostajalle pinta-alan suhteessa.