Metsää ja peltoa Sukevan Järvenpäässä. Hakattavaa ja hoidettavaa hyvien tieyhteyksien varressa.

Pellot 6,48 ha tukioikeutettuja, vuokralla kuluvan vuoden loppuun asti

Kiinteistöllä Sukevan osayleiskaavan mukaan yksi loma-asuntorantatontti.

Sonkajärven Moottorikelkkailijoilla on toistaiseksi voimassa oleva 3 metrin kelkkaura kiinteistön läpi.

Nykyiset rakennukset arvottomat ja purkukuntoiset.

Puron varsi on mahdollinen metsälain 10 §:n mukainen erityisen tärkeä luontokohde.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Sukevan osayleiskaava 26.2.2001

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavassa lupa rantaloma-asunnolle ym. rakennusoikeutta yhteensä 160 kerrosm2.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alue ja vesilain mukainen käyttöoikeus

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole