Hyvien tieyhteyksien varrella oleva metsäpalsta, jossa puusto on hyvässä kasvussa. Maapohjat mustikka - ja puolukkatyypin kangasmetsää tai vastaavaa turvemaata.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitettuja tieoikeuksia.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

40 000 €:n vapaa kiinnitys, joka tulee ostajalle.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

14 metrin tieoikeus Kamusen metsätiehen sekä 10 ja 7 metrin tieoikeuden jatkoteille. Myös Rahonmäentie on varsinainen yksityistie. Tiemaksut vuonna 2018 80,49 €

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteiseen venevalkamaan, Jyrkän osakaskuntaan sekä Eskelinniemen jakokunnan yhteisiin koskiin siirtyy ostajalle kaupassa.