Puustoinen metsätila viitostien läheisyydessä Sukevan Ryhälänmäellä.

Järeät harvennus- ja uudistuskypsät metsät. Paljon välittömiä hakkuumahdollisuuksia. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Virallinen tieoikeus Kustilantien kautta

Osuus yhteisiin Ei ole