Pääosin varttuneista kasvatusmetsistä koostuva määräala Sotkamon Jormaskylällä. Määräalalle ei ole tieoikeutta. Harvennushakkuumahdollisuuksia on.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

kts. rasitustodistus

Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

kts. kiinteistörekisteriote