Sulkavalla Peni Tyrynlammen rannalla metsätila. hp. 53 000 euroa. Puustoa noin 1100 m3. Myydään ilman tarjousaikaa. Hyvä metsäautotie tilalle. Myös tilan läpi tilan eteläpäähän tiepohja valmiina.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Sulkavan kunnasta saadun tiedon mukaan kunta on laatimassa alueelle yleiskaavaa 2020.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Tilalle voi olla mahdollista saada ranta-alueelle rakennuslupa. Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleiskaava. Jos ranta-alueelle alle 100 m rannasta on hakemassa loma-asunnon tai vastaavan lupaa tulee hakea poikkeamislupa. Poikkeamisluvan käsittelee kunta. Tälle alueelle käydään tekemään osayleiskaavaa 2020. Kaava valmistunee 2021 aikana. Tieto saatu kunnasta 14.5.2019

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Särkilammin metsätie

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

on, 2 panttikirjaa vapaana, 25 000 euroa ja 25 000 euroa siirretään myyjän kustannuksella ostajalle kaupanteossa

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Särkilammen metsätierasite

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

on osuus 1) yhteinen vesialue 768-876-8-0 Tunnilan osakaskunta