Suomussalmen Ala-Näljängällä n. 32ha puustoinen määräala metsätilasta myynnissä. 

Runsaspuustoinen määräala, jossa heti tehtävissä harvennus- ja uudistamishakkuita. Ei taimikoita tai uudistamisrästejä. Katso metsäarvio.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tietä ei ole rakennettu

Osuus yhteisiin Ei ole